Automatický výpočet slev dle nového zákona

Nastavujte automaticky referenční ceny v e‑shopu, pro správné zobrazení produktových slev, v souladu s novou právní úpravou platnou od 6. ledna 2023.

Check Icon - Saasplex X Webflow Template
Zajistěte si 100% správnost zobrazení slev dle nového zákona
Check Icon - Saasplex X Webflow Template
Eliminujte riziko postihu za chybně zobrazené slevy
Check Icon - Saasplex X Webflow Template
Zvyšte svou produktivitu díky chytré správě produktových slev
Integrováno s

Jak aplikace funguje

Live - Saasplex X Webflow Template

1. Propojení s e-shopem

V Shoptet a UPgates si aktivujte náš doplněk Slevy správně. Ostatní e‑shop systémy lze jednoduše propojit pomocí API nebo XML feedů.

Calendar Icon - Saasplex X Webflow Template

2. Získání historie prodejních cen

Aplikace začne v pravidelných intervalech načítat ceny produktů a ukládat jejich historii.

Integrations - Saasplex X Webflow Template

3. Výpočet referenčních cen

Na základě získané historie prodejních cen počítá u všech produktů "správnou" referenční cenu pro zobrazení slev.

Filter - Saasplex X Webflow Template

4. Nastavení pravidel pro export cen

Vytvoříte si sadu pravidel, podle kterých se budou referenční ceny v e-shopu nastavovat. Každé pravidlo aplikuje na zadanou skupinu produktů a vybraný způsob nastavení referenční ceny v e‑shopu:

 • Nastavovat automaticky podle historie cen
 • Ponechat v e-shopu stávající běžnou cenu (nic neměnit)
 • Běžnou cenu v e-shopu odstranit
Flag Icon - Saasplex X Webflow Template

5. Export referenčních cen

Referenční ceny jsou v e-shopu pravidelně aktualizovány podle vámi zadaných pravidel.

Funkce

Dokonalý přehled o všech cenách produktů

Tabulka se seznamem produktů obsahuje všechny důležité informace o jejich cenách:

 • Všechny aktuální všechny ceny uvedené v e-shopu (prodejní, akční, běžná, nákupní)
 • Zda-li prodejní cena byla stanovena na základě akční ceny
 • Jestli je produkt aktuálně zlevněný a o kolik

Historie cen a slev pro každý produkt

U každého produktu vidíte historii prodejní a standardní ceny v interaktivním grafu, můžete se tak zpětně podívat, jaká cena a sleva byla u produktu dříve zobrazena. Ceny a slevy lze zobrazit i v přehledné tabulce.

Detailní informace o výpočtu a exportu běžných cen

Tabulka produktů obsahuje detailní informace, jakým způsobu se počítají a nastavují běžné ceny:

 • Jak dlouhá historie cen je k dispozici
 • Jaká referenční cena byla vypočtena na základě historie cen. Pro standardní způsob z historie 30 dní i podle režimu „postupného zlevňování“.
 • Jaká jsou u produktů nastavena pravidla pro export běžných cen do e-shopu
 • Jaká výsledná cena se bude do e-shopu exportovat

Jednoduchá pravidla pro výběr produktů, u kterých se budou běžné ceny exportovat

U kterých produktů a jak se budou běžné ceny exportovat do e-shopu si uživatel řídí pomocí sady pravidel organizovaných v hierarchické stromové struktuře. To umožňuje přehledně a efektivně nastavovat a spravovat i stovky pravidel pro velké množství skupin a produktů.

Flexibilní výběr produktů podle parametrů

V pravidlech lze flexibilně produkty vybírat podle celé řady parametrů, jako jsou například výrobce, příznak produktu, počet kusů skladem, zařazení produktu v e-shop kategoriích, jednotlivé identifikátory (id, ean, produktové číslo), atd.

Způsoby nastavení běžné ceny

Způsob nastavení běžné ceny v e-shopu lze v pravidlech vybrat třemi způsoby

 • Nastavovat automaticky podle historie cen
 • Ponechat v e-shopu stávající běžnou cenu (nic neměnit)
 • Běžnou ceny v e-shopu odstranit

U „Nastavit podle historie cen“ je navíc možno použít mód „Postupné snižování cen“, který se pak aplikuje, pokud je to u daného produktu možné.

Detailní info u každého produktu

U každého produktu je k dispozici detailní průběh zpracování pravidel, tedy podle kterých pravidel bylo u produktu nastaveno, jak se bude cena exportovat do e-shopu. K dispozici je i celá historie změn vypočtených cen pro export.

Kompletní log změn exportovaných běžných cen

K dispozici máte také log všech změn exportovaných referenčních cen pro všechny produktu. Zabudované filtrování umožňuje rychle najít jen požadované záznamy.

Přehledový dashboard

Zobrazuje základní reporty o stavu běžných cen u produktů a způsobu jejich nastavení.

Podpora Napojse a Datadepo

Pokud využíváte pro aktualizaci produktů služeb Napojse nebo Datadepo, nemusíte se bát konfliktu mezi těmito službami a aplikací Slevy správně a běžné ceny tak byly paralelně aktualizovány z obou zdrojů. Aplikace umožňuje přepočet těchto feedů, tedy korekci běžných cen ve feedu podle aktuálně vypočtených v aplikaci. Takto přepočtený feed se pak importuje do e‑shopu místo původního.

Záloha a obnova běžných cen

Aplikace pravidelně zálohuje běžné ceny načítané z e-shopu. V případě, že chybou nastavení pravidel pro výpočet běžných cen dojde k nechtěnému nastavení nebo smazání běžných cen v e-shopu u jiných, než zamýšlených produktů, můžete obnovit běžné ceny z vybrané uložené zálohy.

Cena

Připraveni začít? Vytvořte si účet.