Výpočet slev dle nového zákona

Jak správně počítat a zobrazovat slevy v e-shopu podle nové právní úpravy platné od 6. ledna 2023

Co říká zákon

Nová pravidla pro výpočet a zobrazování slev jsou regulována pomocí novely Zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, konkrétně v § 12a.

 1. Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával
  a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
  b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
  c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.
 2. Odstavec 1 se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.

Paragrafované znění je poměrně strohé a velmi pravděpodobně se vám po jeho přečtení nevybaví všechny situace, na které je třeba si dát při zobrazování slev pozor. Proto si dále v textu vše detailně popíšeme.

Sankce za porušení

Pokud nebudete slevy prezentovat korektně, riskujete poměrně bolestivé sankce.

 1. Zákazník může do 90 dní odstoupit od smlouvy, úplně se ruší kupní smlouva.
 2. Zákazník může zpětně požadovat přiměřenou slevu, v rozsahu odpovídající povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 3. Negativní PR od podvedeného zákazníka.
 4. Pokuta od ČOI až 5 milionů korun.

Jak zobrazovat slevy nově a správně?

Nově bude platit základní obecné pravidlo: Referenční cenou při zobrazování slev bude nejnižší cena zboží nabízená obchodníkem za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy.

Pokud chce obchodník uvádět u ceny zboží slevu

 • Musí vždy uvést, kolik činila nejnižší předchozí cena zboží.
 • Předchozí (referenční) cena nesmí být starší než 30 dnů (před poskytnutím slevy).
 • Pokud je výrobek v prodeji méně než 30 dnů, je referenční cenou nejnižší cena od okamžiku první nabídky.
 • Zvláštní pravidla platí pro postupné snižování cen.
Praktický příklad 1:
Jedna změna ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za cenu 10 000 Kč. Následně takový obchodník zboží zlevní na 8 000 Kč, přičemž toto zlevnění prezentuje jako slevu.

Obchodník musí v takovém případě uvést, že cena zboží před slevou činila 10.000 Kč

Praktický příklad 2:
Opakované změny ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč, které následně v rámci akce Black Friday nabízí za 8 500 Kč. Po skončení této akce je zboží obchodníkem opětovně nabízeno za 10 000 Kč. Ještě před uplynutím 30 dnů od skončení akce Black Friday obchodník zboží opět zlevní na 8 000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu.

V takovém případě musí obchodník uvést, že cena před slevou činila 8 500 Kč.

Postupné snižování ceny

Uvádění slevy při postupném snižování ceny je velmi zajímavé. Ve svém důsledku umožňuje prolomit třicetidenní období pro předchozí (referenční) cenu.

„Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.“

To by mělo znamenat, že pokud dochází k postupnému snižování ceny označované jako sleva u jednoho výrobku, mělo by být možné jako předchozí (referenční) cenu uvádět původní cenu (před prvním zlevněním) - po „přiměřenou dobu“, například 90 dní.

Praktický příklad 3:
Postupné snižování ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč. Po měsíci obchodník zlevní takové zboží na 8 000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu. Po uplynutí dalšího měsíce obchodník dále sníží cenu tohoto zboží tentokráte na 7 000  Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu.
Obchodník může v takovém případě po celou dobu uvádět, že cena tohoto zboží před slevou činila 10 000 Kč (tzv. referenční cena) – to by mělo platit za předpokladu, že bylo zboží bez přestávky nabízeno „ve slevě“.

1. Původní cena 10 000 Kč
2. Nová cena po slevě 8 000 Kč (sleva z 10 000 Kč)
3. Aktualizovaná cena po dalších 30 dnech 7 000 Kč (sleva z 10 000 Kč)
Po celou dobu je zboží v nabídce uváděno s cenou „ve slevě“.

Praktický příklad 4:
Postupné snižování ceny zboží - NEPREZENTOVÁNÍ slevy v první fázi

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč. Po měsíci obchodník zlevní takové zboží na 8 000 Kč a toto zlevnění NEprezentuje jako slevu. Po uplynutí pěti (5) dnů obchodník dále sníží cenu tohoto zboží tentokráte na 7 000 Kč a toto zlevnění již prezentuje jako slevu. Referenční cena (cena před slevou) v tomto případě činí 8 000 Kč.

1. Původní cena 10 000 Kč
2. Nová cena 8 000 Kč (není uváděno jako ve slevě)
3. Aktualizovaná cena po dalších 5 dnech 7 000 Kč (sleva z 8 000 Kč)
Zboží bylo označeno jako ve slevě až v bodě 3.

Praktický příklad 5:
Postupné snižování ceny zboží - s přechodným NAVÝŠENÍM ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč. Po měsíci obchodník zlevní takové zboží na 7 000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu. Po uplynutí 10 dnů obchodník však zvýší cenu tohoto zboží na 8 000 Kč. Po pěti dalších dnech dojde ke snížení ceny na 6 000 Kč a toto zlevnění obchodník prezentuje jako slevu. Referenční cena v tomto případě tedy činí 7 000 Kč.

1. Původní cena 10 000 Kč
2. Nová cena 7 000 Kč (sleva z 10 000 Kč)
3. Navýšení ceny po 10 dnech na 8 000 Kč
4. Nová cena po dalších 5 dnech 6 000 Kč (sleva z 7 000 Kč)
Cena nebyla postupně snižována a sleva je z nejnižší ceny v předchozích 30 dnech.

Na co se nová pravidla vztahují

 1. Regulace se týká prodávajících. Platformy (například tržiště), affiliate programy a vyhledávače tak přímo s krkem na špalek nejdou, platí pro ně ale obecná pravidla pro ochranu spotřebitele.
 2. Regulace se týká jen prodejů v B2C segmentu. Pro B2B zůstávají pravidla beze změn.
 3. Pravidla se týkají prodeje zboží, ne služeb, ani digitálních (tedy nehmotných) produktů.
 4. Pravidla nezasáhnou zboží, které se rychle kazí (nejčastěji tedy potraviny, květiny, některé kosmetické produkty apod.).
 5. Pravidla se týkají obecně/veřejně komunikovaných slevových akcí. Mimo jejich režim se ocitnete, pokud tvoříte individuální nabídku, poskytujete například “cashback” nebo poskytujete věrnostní slevy (slevové kartičky, slevové kódy, které nejsou široké veřejnosti běžně dostupné, narozeninové slevy, slevy za nasbírané body atd.).
 6. Regulace se dotýká i prodejců se sídlem mimo Evropskou unii. Důležité je, že mezi jejich cílovou skupinu patří právě evropští nakupující.